جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن لره در لغت نامه دهخدا

ابن لره

[اِ نُ ؟] (اِخ) محمد اصفهاني حاسب. او راست: کتاب الجامع در حساب. (ابن النديم) (قفطي).

کلمات مشابه