جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن لبانه در لغت نامه دهخدا

ابن لبانه

[اِ نُ لَبْ با نَ] (اِخ) ابوالحسن. شاعر اندلسي. در نفح الطيب قطعاتي از اشعار او آمده است.

کلمات مشابه