جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن لبان در لغت نامه دهخدا

ابن لبان

[اِ نُ لَبْ با] (اِخ) شمس الدين ابوعبدالله محمد. محدث و فقيه شافعي، مقيم مصر. و او کتاب الام شافعي را به ابواب و فصول مرتب کرده، و نيز او راست: ازاله الشبهات. رد المتشابه الي المحکم. متشابه القرآن. وفات 749 ه .ق .

کلمات مشابه