جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن لال در لغت نامه دهخدا

ابن لال

[اِ نُ] (اِخ) ابوبکر احمدبن علي. از مشاهير فقها و محدثين شافعيه، از مردم روذراور(1). او بهمدان هجرت کرد و منصب مفتي يافت و هم بدانجا به سال 398 ه .ق . درگذشت. ولادت وي به سال 308 بوده است. او راست: کتاب السنن. کتاب معجم الصحابه. کتاب ما لايسع المکلف جهله.
(1) - قريه اي نزديک نهاوند از اعمال جبل.

کلمات مشابه