جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن کیزانی در لغت نامه دهخدا

ابن کیزانی

[اِ نُ] (اِخ) ابوعبدالله محمد بن ابراهيم بن ثابت مصري. شاعر و اديب. غالب اشعار او در طامات و زهد است. وفات به سال 562 ه .ق .

کلمات مشابه