جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن کمال پاشا در لغت نامه دهخدا

ابن کمال پاشا

[اِ نُ کَ] (اِخ) رجوع به کمال پاشازاده شود.

کلمات مشابه