جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش باد در لغت نامه دهخدا

آتش باد

[تَ] (اِ مرکب) سَموم. باد گرم.

کلمات مشابه