جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبادهء طشک در لغت نامه دهخدا

آبادهء طشک

[دَ يِ طِ شَ] (اِخ) بخشي از ولايات خمسهء فارس است، و آن را به مناسبت يکي از قراي آن که طشک نام دارد آبادهء طشک خوانده اند تا از آبادهء اقليد ممتاز باشد. اين بخش از طرف شمال بسرچاهان و قونقري و از مغرب بارسنجان و از جنوب بدرياچهء بختگان و از مشرق بنيريز و بوانات اتصال دارد. طول آن 72 و عرض آن 15 کيلومتر و داراي هفت قريهء آباد است، هواي آن معتدل و جمعيت آن 4500 تن و مرکز آن قصبهء آباده است.

کلمات مشابه