جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش انگیز در لغت نامه دهخدا

آتش انگیز

[تَ اَ] (اِ مرکب) فروزينه. ذکوه. ذکيه. (حبيش تفليسي). || رکو و پنبه و قاو که از چخماق آتش بدان افتد. || (نف مرکب) مجازاً، گويندهء سخنان تند و خشمناک :
آن دل شده زآن فسانه شد تيز
بگشاد دهان آتش انگيز.؟

کلمات مشابه