جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قوسین در لغت نامه دهخدا

ابن قوسین

[اِ نُ ؟] (اِخ) طبيبي يهودي الاصل که سپس مسلماني گرفته و کتابي به نام مقاله في الرد علي اليهود نوشته است.

کلمات مشابه