جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قوال در لغت نامه دهخدا

ابن قوال

[اِ نُ قَوْ وا] (ع ص مرکب، اِ مرکب) مرد فصيح و نيکوسخن.

کلمات مشابه