جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قلانسی در لغت نامه دهخدا

ابن قلانسی

[اِ نُ قَ نِ] (اِخ) ابويعلي حمزه بن اسد تميمي، از خانداني معروف به دمشق. مورخ معروف. تتمهء تاريخ هلال صابي از 448 تا 555 ه .ق . از اوست.

کلمات مشابه