جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قطلوبغا در لغت نامه دهخدا

ابن قطلوبغا

[اِ نُ قُ بُ] (اِخ) زين المله والدين ابوالفضل قاسم بن عبدالله حنفي. محدث و از ارباب تراجم در مائهء نهم هجري، شاگرد ابن حجر. مولد او به سال 802 ه .ق . و وفات 879. او را شروح و اختصارات و تعليقات کثيره بر کتب حديث و رجال و فقه و غير آن هست و معروفترين آن کتب، تاج التراجم در طبقات حنفيه است.

کلمات مشابه