جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قطان در لغت نامه دهخدا

ابن قطان

[اِ نُ قَطْ طا] (اِخ) ابوالقاسم هبه اللهبن فضل بن قطان. شاعري بغدادي و محدث معاصر حيص بيص. وي مردي مزّاح و خوش محاوره و طبع او مايل به اَهاجيّ بود و مردم از زبان او در آزار بودند. حکايات و نوادر کثيره از وي منقول است. مولد او به سال 477 ه .ق . و وفات در 558 است.

کلمات مشابه