جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قصیره در لغت نامه دهخدا

ابن قصیره

[اِ نُ قَ رَ] (اِخ) ابوبکر، ملقب به ذوالوزارتين. از کُتّاب و وزراي قرن ششم هجري باندلس. او را بعض رسائل بليغه بوده و صاحب قلائدالعقيان قطعاتي از اشعار او آورده است.

کلمات مشابه