جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش افروزینه در لغت نامه دهخدا

آتش افروزینه

[تَ اَ نَ / نِ] (اِ مرکب)رجوع به آتش افروزنه شود.

کلمات مشابه