جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قسطنطین در لغت نامه دهخدا

ابن قسطنطین

[اِ نُ ؟] (اِخ) عيسي، مکني به ابوموسي. يکي از افاضل اطبا. او راست: کتاب البواسير و عللها و علاجاتها. (ابن النديم).

کلمات مشابه