جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قزاز در لغت نامه دهخدا

ابن قزاز

[اِ نُ قَزْ زا] (اِخ) ابوعبدالله محمد بن جعفر قيرواني. وفات 412 ه .ق . او راست: کتاب جامع در لغت.

کلمات مشابه