جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش افروزی در لغت نامه دهخدا

آتش افروزی

[تَ اَ] (حامص مرکب)فعل آتش افروز.

کلمات مشابه