جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قریش در لغت نامه دهخدا

ابن قریش

[اِ نُ ؟] (اِخ) قاضي صفي الدين ابوالمجيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز. از مشاهير کُتّاب. و او در خدمت صلاح الدين ايوبي شغل کتابت داشت. در 586 ه .ق . به عَکّه مقتول و در قدس شريف دفن شده است و قصبهء قيساريهء ابن قريش به مصر بدو منسوب است.

کلمات مشابه