جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قرقول در لغت نامه دهخدا

ابن قرقول

[اِ نُ قُ قو] (اِخ) ابراهيم بن يوسف بن ابراهيم. مولد او مريه يکي از شهرهاي اندلس به سال 505. ه .ق . او راست: کتاب مطالع الانوار و اين کتاب بسبک و اسلوب مشارق الانوار قاضي عياض است. وفات او در سنهء 569 بوده است.

کلمات مشابه