جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قدامه در لغت نامه دهخدا

ابن قدامه

[اِ نُ قُ مَ] (اِخ) ابوعمر محمد بن احمد مقدسي. حافظ و محدث و فقيه و خطيب در جامع جبل. او به سال 607 ه .ق . وفات يافت.

کلمات مشابه