جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش افروزه در لغت نامه دهخدا

آتش افروزه

[تَ اَ زَ / زِ] (اِ مرکب)رجوع به آتش افروزنه شود.

کلمات مشابه