جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قتره در لغت نامه دهخدا

ابن قتره

[اِ نُ قِ رَ] (ع اِ مرکب) ماري است خرد. ماري باريک. (المزهر).

کلمات مشابه