جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قانع در لغت نامه دهخدا

ابن قانع

[اِ نُ نِ] (اِخ) حافظ ابوالحسين عبدالباقي بغدادي. از علما و محدثين مشهور. او راست: کتاب معجم الشيوخ. مولد او به سال 295 ه .ق . و وفات در سنهء 351 بوده است.

کلمات مشابه