جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قالون در لغت نامه دهخدا

ابن قالون

[اِ نُ] (اِخ) ابوعبدالله محمد بن يحيي. از رجال دربار بني حفص بتونس و حاجب ابوبکر حفصي. سپس از جانب ابوتاشفين بتونس شده و به ابراهيم بن شهيد پيوسته است و بعد با ابوبکر حفصي ابن شهيد از تونس نفي و در 728 ه .ق . کشته شده است.

کلمات مشابه