جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش افروزنه در لغت نامه دهخدا

آتش افروزنه

[تَ اَ زَ نَ / نِ] (اِ مرکب)خرده ها از خار و خاشاک که بدان آتش افروزند. فروزينه. آتش افروز. آتش افروزه. آتش افروزينه. آتش گيره. وَقود. گيره. || چخماق. (برهان).

کلمات مشابه