جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قاضی بعلبک در لغت نامه دهخدا

ابن قاضی بعلبک

[اِ نُ يِ بَ لَ بَک ک] (اِخ) رجوع به بدرالدين بن قاضي بعلبک شود.

کلمات مشابه