جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قاسم غزی در لغت نامه دهخدا

ابن قاسم غزی

[اِ نُ سِ مِ غَزْ زي] (اِخ)شمس الدين ابوعبدالله محمد بن قاسم غزي. يکي از علماي شافعي، و او چنانکه حاجي خليفه گويد به ابن الغرابيلي نيز مشهور است. او راست حواشي بر کتاب عقايد نسفي و شرحي بر رسالهء ابوشجاع اصفهاني و اين کتاب ميان شافعيان معروف و متداول است. وفات او به سال 918 ه .ق . بوده است.

کلمات مشابه