جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قادم در لغت نامه دهخدا

ابن قادم

[اِ نُ دِ] (اِخ) معلم پسران متوکل عباسي منتصر و معتز. او راست: کتاب غريب الحديث و کتاب نوادرالفراء يحيي بن زياد را روايت کرده است.

کلمات مشابه