جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن فهد در لغت نامه دهخدا

ابن فهد

[اِ نُ فَ] (اِخ) يحيي بن سعيدبن قيس بن فهد انصاري فهدي. از فقهاي مدينه.

کلمات مشابه