جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن فهد در لغت نامه دهخدا

ابن فهد

[اِ نُ فَ] (اِخ) محمد بن ابراهيم بن فهدبن حکيم الساجي. محدث. از شعبه روايت دارد.

کلمات مشابه