جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن فهد در لغت نامه دهخدا

ابن فهد

[اِ نُ فَ] (اِخ) ابوبکر محمد بن قاسم بن فهد مالکي.

کلمات مشابه