جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن فندق در لغت نامه دهخدا

ابن فندق

[اِ نُ فُ دُ] (اِخ) رجوع به علي بيهقي ابن زيد... شود.

کلمات مشابه