جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن فضل الله در لغت نامه دهخدا

ابن فضل الله

[اِ نُ فَ لِلْ لاه] (اِخ)شرف الدين عبدالوهاب بن جمال الدين. نسب خويش بعمربن الخطاب مي پيوسته و در مصر ديوان کتابت ملک ناصربن قلاون داشته و پس از آن ديوان کتابت دمشق بدو مفوض گشته، و در سال 717 ه .ق . بدانجا وفات يافته است.

کلمات مشابه