جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش افرازه در لغت نامه دهخدا

آتش افرازه

[تَ اَ زَ / زِ] (اِ مرکب)قسمي از آتشبازي. تير هوايي. فشفشه.

کلمات مشابه