جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن فرات در لغت نامه دهخدا

ابن فرات

[اِ نُ فُ] (اِخ) ناصرالدين محمد بن عبدالرحيم بن علي مصري. مورخ. او راست: کتاب تاريخ الدول و الملوک و در اين تاريخ بقهقرا از قرن هشتم هجري شروع و بقرن چهارم ختم کرده است. نسخهء منحصر بفرد اين کتاب در وينه است.

کلمات مشابه