جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن فرات در لغت نامه دهخدا

ابن فرات

[اِ نُ فُ] (اِخ) ابوعبدالله يا ابوالخطاب جعفربن محمد، برادر ابن فرات ابوالحسن علي. در گاه وزارت برادر خويش يک سال عامل خراج شرق و غرب بود و چون در 297 ه .ق . درگذشت عمل خراج شرق را به پسر او فضل و غرب را به محسن دادند.

کلمات مشابه