جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش آسمان در لغت نامه دهخدا

آتش آسمان

[تَ شِ سْ / سِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) آتش آسماني. برق. صاعقه.

کلمات مشابه