جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبادهء زرتشت در لغت نامه دهخدا

آبادهء زرتشت

[دَ يِ زَ تُ] (اِخ) نام يکي از چهار محلهء نيريز از شهرهاي فارس.

کلمات مشابه