جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن غیه در لغت نامه دهخدا

ابن غیه

[اِ نُ غَيْ يَ] (ع ص مرکب، اِ مرکب) حرامزاده. خلاف ابن رشده.

کلمات مشابه