جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن غنام الکلابی در لغت نامه دهخدا

ابن غنام الکلابی

[اِ نُ غَنْ نا مِلْ کِ](اِخ) از مردم کوفه، معاصر ابن کناسه. و کتاب النسب و کتاب الملح از اوست. (ابن النديم).

کلمات مشابه