جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش در لغت نامه دهخدا

آتش

[تَ] (اِخ) تخلص شاعري فارسي از متأخرين که اصل وي از حِلّه و مسکنش فريدن اصفهان بوده و در تذکره ها به نام آتش اصفهاني ياد شده است. و نام اصلي او را ذکر نکرده اند. تخلص خواجه علي حيدر شاعر هندوستاني که به فارسي و اردو شعر ميگفته و بهر دو زبان ديوان اشعار داشته و در سال 1263 ه . ق. وفات يافته است.

کلمات مشابه