جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن غانم در لغت نامه دهخدا

ابن غانم

[اِ نُ نِ] (اِخ) علاءالدين علي بن محمد. از مشاهير ادبا و شعراي شام. مولد او به سال 680 ه .ق . و وفات در 737 بوده است. او صاحب صفات ممدوحه و خانه اش مجمع علما و فضلا بود.

کلمات مشابه