جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عیشون در لغت نامه دهخدا

ابن عیشون

[اِ نُ ؟] (اِخ) الحاج ابوعامر. از شعراي اندلس در مائهء ششم هجري، معاصر با فتح بن خاقان. و فتح بن خاقان بعض اشعار او را در قلائدالعقيان آورده است.

کلمات مشابه