جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عیسی مقدسی در لغت نامه دهخدا

ابن عیسی مقدسی

[اِ نُ سا ؟] (اِخ) او راست: کتاب جوهرالمکنون في سبعه فنون تأليف به سال 873 ه .ق . نسخه اي از آن در اسکوريال موجود است.

کلمات مشابه