جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عیاض مصری در لغت نامه دهخدا

ابن عیاض مصری

[اِ نُ ضِ مِ] (اِخ)بعضي کتاب الافصاح و الايضاح في براينات را بدو نسبت کنند. و او شاگرد جابربن حيان است. (ابن النديم).

کلمات مشابه