جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عنبسه در لغت نامه دهخدا

ابن عنبسه

[اِ نُ عَمْ بَ سَ] (اِخ) رجوع به ابوعبدالله محمد بن عنبسهء بوزجاني شود.

کلمات مشابه