جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عمر در لغت نامه دهخدا

ابن عمر

[اِ نُ عُ مَ] (اِخ) رجوع به ابن فضل الله شود.

کلمات مشابه