جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آترپاتنه در لغت نامه دهخدا

آترپاتنه

[رُ تِ نَ] (اِخ) آترپاتن.

کلمات مشابه